Naš Tim

Ordinacija dentalne medicine Robert Olujić dr.med.dent., pruža svim pacijentima široki izbor
dentalnih usluga i prati svjetske trendove u primjeni inovativnih tretmana u svim područjima dentalne medicine, u estetskoj, restorativnoj, te dječjoj stomatologiji, endodonciji, parodontologiji, oralnoj kirurgiji, dentalnoj implantologiji, fiksnoj i mobilnoj protetici, te ortodonciji. Stručni tim ordinacije, na čelu sa Robertom Olujićem dr.med.dent., od 2008. godine uspješno se brine o prevenciji i sanaciji oralnog zdravlja naših pacijenata.

Robert Olujić

Dr. med. dent.

Nakon završene zubotehničke škole, nastavlja školovanje pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje 2004. godine stječe zvanje doktora dentalne medicine. Nakon godine provedene na usavršavanju pristupa, 2006. godine, stručnom ispitu, a 2008. otvara privatnu ordinaciju Dental Olujić, stomatologija Rijeka. Kontinuirano se stručno i znanstveno usavršava na domaćim i međunarodnim kongresima.