Garancija na stomatološke usluge

Ordinacija dentalne medicine Robert Olujić dr.med.dent. pruža garanciju za neke od usluga koje nudi svim svojim pacijentima. Da bi osigurali profesionalnost naših usluga te kvalitetu materijala  i njihovu otpornost kroz vrijeme, nudimo višegodšnje garancije za neke od naših implantoloških, restorativnih i estetskih usluga. Ordinacija dentalne medicine Robert Olujić dr.med.dent. pruža svojim pacijentima slijedeće garancije:
Usluga Garancija
Kompozitni ispun (1-3 plohe) 2 godine
Implantat (OSSTEM) 10 godina
Implantat (Nobel Biocare) 10 godina
Djelomična akrilatna proteza 2 godine
Totalna akrilatna proteza 2 godine
Djelomična proteza sa metalnom osn. 2 godine
Totalna proteza sa metalnom osn. 2 godine
Keramička krunica na metalu 5 godina
Keramička krunica na zlatu 5 godina
Keramička krunica na cirkonu 5 godina
Keramička krunica na met. na implantatu 5 godina
Keramička krunica na cirk. na implantatu 5 godina
Teleskopska krunica 5 godina
Ljuskica keramike na cirkonu 5 godina
Keramički inlay 5 godina