Cjenik i garancija

Zdravi i lijep osmijeh ogledalo su svakog čovjeka. Svatko može imati lijep i zdrav osmijeh jer je zdavlje zubi u rukama svakoga od nas. Nedostaje li vam koji zub ili vas boli zub ili imate iskrivljene zube ili vas muči nešto drugo pomoći će vam stručan tim na čelu s dr.med.dent Robertom Olujićem iz ordinacije dentalne medicine Olujić.  Svaka stomatološka ordinacija ima svoj cjenik, prema tome i ordinacija Olujić. Stoga trebate li prvi pregled zuba, čišćenje zubnog kamenca, pjeskarenje zuba, ispun, vađenje zuba, kirurško vađenje zuba, uklanjanje cista sa zuba, implantat, protezu, krunicu, keramički inlay ili neku drugu uslugu cijenu te usluge možete pronaći na web stranici dentalne ordinacije Dental Olujić. Uz cijenu možete vidjeti i vrijeme koliko je potrebno za pojedini tretman, a s obzirom da pojedine usluge imaju garanciju cjenik zubarskih usluga navodi koje usluge i za koje vremensko razdoblje su pokrivene garancijom. 
USLUGA CIJENA U KN IZVRŠENJE USLUGE GARANCIJA
Prvi pregled 200,00 1 dan  
Lokalna anestezija 75,00 1 dan  
Čišćenje zubnog kamenca 250,00 1 dan  
Pjeskarenje zuba 250,00 1 dan  
Privremeni ispun 75,00 1 dan  
Kompozitni ispun na jednoj plohi 250,00 1 dan 2 godine
Kompozitni ispun na dvije plohe 300,00 1 dan 2 godine
Kompozitni ispun na tri plohe 350,00 1 dan 2 godine
Devitalizacija i strojno širenje kanala s punjenjem 750,00 1 dan  
Kiretaža po kvadrantu 950,00 1 dan  
Splintiranje Ribbond vlaknima po zubu 150,00 1 dan  
Vađenje jednokorjenskog zuba 200,00 1 dan  
Vađenje višekorjenskog zuba 400,00 1 dan  
Kirurško vađenje zuba 1.500,00 1 dan  
Uklanjanje ciste 1.500,00 1 dan  
Vađenje integriranog implantata 1.500,00 1 dan  
Apikotomija 1.500,00 1 dan  
Sinus lift veliki 5.250,00 1 dan  
Sinus lift mali 2.250,00 1 dan  
Implantat Alpha Bio 3.675,00 1 dan 10 godina
Titanska nadogradnja za implantat 1.875,00 1 dan  
Cirkonska nadogradnja za implantat 2.000,00 1 dan  
Uklanjanje starog mosta po elementu 150,00 1 dan  
Djelomična akrilatna proteza 3.750,00 7 dana 2 godine
Totalna akrilatna proteza 4.875,00 7 dana 2 godine
Djelomična proteza s metalnom osn. 4.875,00 7 dana 2 godine
Totalna proteza s metalnom osn. 6.000,00 7 dana 2 godine
Nadogradnja s kompozitnim kolčićem 750,00 1 dan  
Lijevana metalna nadogradnja 750,00 2 dana  
Privremena krunica 225,00 1 dan  
Keramička krunica na metalu 1.500,00 7 dana 5 godina
Keramička krunica na met. na implantatu 1.650,00 7 dana 5 godina
Keramička krunica na cirkonu 2.250,00 7 dana 5 godina
Keramička krunica na cirk. na implantatu 2.400,00 7 dana 5 godina
Keramička krunica na zlatu 2.625,00 7 dana 5 godina
Teleskopska krunica 2.000,00 7 dana 5 godina
Ljuskica keramike na cirkonu 2.250,00 7 dana 5 godina
Keramički inlay 2.250,00 7 dana 5 godina