Koji je vijek trajanja implantata i da li se možemo podvrgnuti implantologiji u bilo kojoj godini života?

Implantati se mogu postavljati osobama samo starijim od 18 godina kada se smatra da je rast i razvoj čeljusti zavrsio.Gornja dobna granica ne postoji.