Kada treba prvi puta dijete treba dovesti na pregled doktoru dentalne medicine?

Najbolje bi bilo dijete dovesti u ordinaciju već nakon prve godine života, kako bi se dijete upoznalo sa ordinacijom i doktorom. Redovitim kontroloma u fazi mliječnih zuba spriječit čemo nastajanje karijesa a zube čemo premazivati otopinama fluora kako bi ojačali njihovu strukturu.